چنگال سری سیلور

نام محصول چنگال سری سیلور
وزن قطعه (گرم) ۴.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۲۲ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۴۱۲
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

لیوان هویجی ۳۰۰ سی سی شفاف pp

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با ۳ محصول دیگر با حجم های ۳۵۰  و ۴۰۰ و ۴۵۰  سی سی )
نام محصول لیوان هویجی ۳۰۰ سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) ۳.۸
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی،قطربیرونی) ۸.۴   × ۵.۵  × ۹(سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) ۳۰۰
تعداد کل در یک بسته ۲۰۰ عدد (۴ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵ × ۴۷×۹.۵        ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) ۸۲۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱

نام محصول قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱ کارتنی
وزن قطعه (گرم) ۱.۶۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۵  × ۳۵  × ۴۷      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۱۳  × ۱۸  × ۱۸.۵     (سانتی متر)
وزن بسته (گرم) ۱۶۲
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳.۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال نرم کد ۳۰۲

نام محصول چنگال نرم کد ۳۰۲
وزن قطعه (گرم) ۱.۳۸
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۲۰ × ۱۹
وزن بسته (گرم) ۱۳۸
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳.۱
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال مینی فورک نرم

نام محصول چنگال مینی فورک نرم
وزن قطعه (گرم) ۱.۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۲۰
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۱۸ × ۱۲
وزن بسته (گرم) ۱۲۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۲,۷
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال سری گراند

نام محصول چنگال سری گراند
وزن قطعه (گرم) ۳.۱۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۳۲  × ۴۳     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۷
تعداد: اطلاعات بیشتر

لیوان مک دونالد پلاس ۳۵۰ سی سی

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با ۳ محصول دیگر با حجم های ۳۰۰ و ۴۰۰  و ۴۵۰ سی سی )
نام محصول لیوان مک دونالد پلاس ۳۵۰ سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) ۴.۱
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی ،قطر بیرونی) ۱۰.۷  × ۵.۳  × ۹         (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) ۳۵۰
تعداد کل در یک بسته ۲۰۰ عدد (۴ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵ × ۵۰×۹.۵        ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) ۹۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

درب کاسه خورشتی

نام محصول درب کاسه خورشتی

(مناسب جهت هر سه سایز کاسه)

طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) ۴
دهانه درب کاسه ۱۰۵     (میلی  متر)
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۵ بسته ۶۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۳۴ × ۵۵ ×۱۰.۵        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۱,۳
تعداد: اطلاعات بیشتر

ظرف لانچ بلند

نام محصول ظرف لانچ بلند
وزن قطعه (گرم) ۲۳.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۵۵  ×  ۱۴۰  ×  ۲۳۵     ( میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۱۲۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۲۰   ×  ۱۴۰  ×  ۲۳۵     ( میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۳۵۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۵  ×  ۱۴۰  ×  ۲۳۵      ( میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۵۵۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۵۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۲ بسته ۱۵۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۹  ×  ۴۹  ×  ۵۱     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۷,۲

 

تعداد: اطلاعات بیشتر

بشقاب کوچک کد ۱۰۷

نام محصول بشقاب کوچک کد ۱۰۷
وزن قطعه (گرم) ۱۵.۴۵
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۱۸۵  ۱۸۵ ×
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد (۲۰ بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۳ × ۲۲ × ۲۳
وزن بسته (گرم) ۸۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۱.۸
تعداد: اطلاعات بیشتر

کارد سری سیلورسان

نام محصول کارد سیلورسان
وزن قطعه (گرم) ۳.۳۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۲۵عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد (۴۰  بسته ۲۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۳  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۲ × ۸ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۸۵
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳.۶
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق چایخوری پرشین

نام محصول چای خوری پرشین
وزن قطعه (گرم) ۰.۶۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۱۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن کوچک

تعداد در کارتن بزرگ

۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته ۵۰عددی)

۱۲۰۰۰( حاوی ۶ کارتن کوچک)

ابعاد کارتن کوچک (ارتفاع،عرض،طول)

ابعاد کارتن بزرگ (ارتفاع،عرض،طول)

 

   ۱۳.۵  × ۱۳.۵  × ۲۷     (سانتی متر)

۴۴.۵ ×۲۹×۲۹        (سانتی متر)

 

ابعاد بسته(سانتی متر) ۲ × ۸ × ۱۴
وزن بسته (گرم) ۳۱
وزن کارتن کوچک (کیلوگرم)

وزن کارتن بزرگ (کیلوگرم)

۳,۷

۸,۱

تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال کد ۲۰۲

نام محصول چنگال کد ۲۰۲
وزن قطعه (گرم) ۲.۰۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۴  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۶ × ۲۲ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۲۰۴
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴.۳
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق  بستنی  کد ۳۰۵

نام محصول قاشق  بستنی  کد ۳۰۵
وزن قطعه (گرم) ۱.۰۴
طول قطعه ( میلی متر) ۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۲۷ × ۲۵ × ۱۵
وزن بسته (کیلوگرم) ۲
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴H

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد H104
وزن قطعه (گرم) ۱.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۵ × ۱۴ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۱۹۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴.۱
تعداد: اطلاعات بیشتر

کارد سری پارمیدا

نام محصول کارد سری پارمیدا
وزن قطعه (گرم) ۲.۶۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۹۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۳۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۳۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۴۲     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۲ × ۱۱ × ۱۹
وزن بسته (گرم) ۸۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۱,۸
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق غذاخوری گلدن رز

نام محصول قاشق غذاخوری گلدن رز
وزن قطعه (گرم) ۵.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته  ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۵ × ۱۵ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۲۳۹
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۸
تعداد: اطلاعات بیشتر

لیوان ۱۸۰ سی سی

نام محصول لیوان ۱۸۰ سی سی
وزن قطعه (گرم) ۱.۴
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی،قطربیرونی) ۷.۵   ×  ۴.۲  × ۶.۵          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) ۱۸۰ cc
تعداد کل در یک بسته ۵۰۰ عدد (۵ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۳۴ × ۵۴×۷        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۰,۷۶
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) ۱.۵۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۵ × ۱۴ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۱۶۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳.۴۸
تعداد: اطلاعات بیشتر

بشقاب بزرگ سری لاکچری

نام محصول بشقاب بزرگ سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) ۴۶.۵۵
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۲۴۰×  ۲۴۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد (۲۰ بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۷  × ۵۰     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۳ × ۲۴ × ۲۴
وزن بسته (گرم) ۲۴۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵

 

تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال سری لاکچری

نام محصول چنگال سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) ۳.۱۸
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۲۵ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۸۰ بسته ۲۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۳۲  × ۴۱     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۲ × ۱۰ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۸۱
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶.۸
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق غذاخوری سری سیلورسان

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیلورسان
وزن قطعه (گرم) ۴.۱۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۴۳×۳۱.۵×۱۸     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۵ × ۱۹ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۴۲۱
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴.۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق سری لاکچری

نام محصول قاشق لاکچری
وزن قطعه (گرم) ۳.۷۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۸
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۲۵ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۸۰  بسته ۲۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۸.۵  × ۳۸  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۴ × ۱۱ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۹۵
وزن کارتن (کیلوگرم) ۷,۹
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه پرشین

نام محصول قاشق کافه گلاسه پرشین
وزن قطعه (گرم) ۱.۱۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۴  × ۲۷  × ۵۰     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۳ × ۱۳ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۱۱۳
وزن کارتن (کیلوگرم) ۲.۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه سری کاسپین (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری کاسپین (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۹۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۲۵ × ۲۴ × ۱۵
وزن بسته (کیلوگرم) ۲
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

دیس فومی سایز متوسط

نام محصول دیس فومی سایز متوسط
وزن قطعه (گرم) ۵.۸
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  × ۱۸۰ × ۲۷۰      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۸ × ۵۷ ×  ۸۱         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۱,۹
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال سری سیلورسان

نام محصول چنگال سری سیلورسان
وزن قطعه (گرم) ۳.۸۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۴ × ۱۹ × ۱۶
وزن بسته (گرم) ۳۹۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴.۲
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴H (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۸۰     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۳۸ × ۱۳ × ۲۳
وزن بسته (کیلوگرم) ۲
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال سری سپیده

نام محصول چنگال سری سپیده
وزن قطعه (گرم) ۱.۵۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۸  × ۲۳  × ۳۵     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۳ × ۱۱ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۸۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳.۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال مینی فورک

نام محصول چنگال مینی فورک
وزن قطعه (گرم) ۱.۳۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۲۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۱۸ × ۱۲
وزن بسته (گرم) ۱۳۵
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق بستنی سری کاسپین (کیسه ای)

نام محصول قاشق  بستنی سری کاسپین (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۰۵
طول قطعه ( میلی متر) ۹۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۲۷ × ۲۸ × ۱۲
وزن بسته (کیلوگرم) ۲
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

ظرف فوم پیتزایی

نام محصول ظرف فوم پیتزایی
وزن قطعه (گرم) ۱۷
ابعاد داخلی ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۲۵  × ۲۵۵ × ۲۷۵      (میلی متر)
ابعاد  خارجی درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۲۶۰ × ۲۹۰      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۱۰۰ عدد
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰ × ۵۲ ×  ۹۵         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۱,۷۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

دیس فومی سایز کوچک

نام محصول دیس فومی سایز کوچک
وزن قطعه (گرم) ۴.۶
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  × ۱۷۰ × ۲۳۰      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۳ × ۵۵ ×  ۸۰         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۱,۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

لیوان مک دونالد بلند ۴۵۰ سی سی

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با ۳ محصول دیگر با حجم های ۳۰۰ و ۳۵۰ ۴۰۰  سی سی )
نام محصول لیوان مک دونالد بلند ۴۵۰ سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) ۵.۶
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی ،قطر بیرونی) ۱۳.۵   ×  ۵.۳  × ۹          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) ۴۵۰
تعداد کل در یک بسته ۲۰۰ عدد (۴ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵ × ۵۰×۹.۵         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۱,۱
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق بستنی پارمیس (کیسه ای)

نام محصول قاشق  بستنی پارمیس (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۶۱
طول قطعه ( میلی متر) ۹۲
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۱
تعداد در هر کیسه ۱۰ بسته   ۱ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۶۵     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۲۰ × ۲۳ × ۱۱
وزن بسته (کیلوگرم) ۲
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

ظرف دلی کوتاه

نام محصول ظرف دلی کوتاه
وزن قطعه (گرم) ۱۱.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول)   ۲۸  × ۱۲۰ ×  ۱۴۵     (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۳۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۸  × ۴۴.۵  ×  ۵۰      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۳,۶
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال نرم کد ۳۰۲ (کیسه ای)

نام محصول چنگال نرم کد ۳۰۲ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۳۸
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  ۵۰۰ عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۷۵  × ۵۵     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۱۵ × ۲۲ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۷۱۰
وزن کیسه (کیلوگرم) ۷.۱۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق غذاخوری سری گراند

نام محصول قاشق غذاخوری سری گراند
وزن قطعه (گرم) ۴.۱۹
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۱۵ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۴۱۹
وزن کارتن (کیلوگرم) ۸.۶
تعداد: اطلاعات بیشتر

لیوان مک دونالد بلند ۴۰۰ سی سی

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با ۳ محصول دیگر با حجم های ۳۰۰ و ۳۵۰ ۴۵۰ سی سی )
نام محصول لیوان مک دونالد کوتاه ۴۰۰ سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) ۵.۱
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی ،قطر بیرونی) ۱۲.۴   × ۵.۲  × ۹          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) ۴۰۰
تعداد کل در یک بسته ۲۰۰ عدد (۴ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵ × ۵۲×۹.۵        ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) ۸۹۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

دیس فومی سایز بزرگ

نام محصول دیس فومی سایز بزرگ
وزن قطعه (گرم) ۸.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  × ۲۱۵ × ۲۸۵      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰ × ۷۰ ×  ۸۰         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۲,۶۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق غذاخوری سری سیلور

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیلور
وزن قطعه (گرم) ۵.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۶  × ۳۵  × ۴۷      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۲۳ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۵۱۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۵

 

تعداد: اطلاعات بیشتر

ظرف فوم همبرگری درب دار

نام محصول ظرف فوم همبرگری درب دار
وزن قطعه (گرم) ۵.۴
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۰  × ۱۴۰ × ۱۴۰      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۰  × ۱۵۰ × ۱۶۰      (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۵۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۸۰  × ۱۵۰ × ۱۶۰      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه ۷۵ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۴ بسته ۷۵ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۳۱ × ۶۰ ×  ۷۰         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۱,۷۳
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه سری سیلور

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) ۲.۵۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۸ × ۱۸ × ۱۹
وزن بسته (گرم) ۲۵۸
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵.۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال دوشاخه کوچک (چنگال خرما)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک – چنگال خرما (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) ۰.۸۳
طول قطعه ( میلی متر) ۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۲۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۲۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۳۹      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۳ × ۱۹ × ۱۹
وزن بسته (گرم) ۱۶۶
وزن کارتن (کیلوگرم) ۱,۸۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

کارد کلاسیک

نام محصول کارد کلاسیک
وزن قطعه (گرم) ۳.۳۳
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۵  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۲ × ۲۰ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۳۳۶
وزن کارتن (کیلوگرم) ۷
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق سری گلدن

نام محصول قاشق سری گلدن
وزن قطعه (گرم) ۷.۲۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۲  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
وزن بسته (گرم) ۲۹۰
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۱۷ × ۲۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴.۶

 

تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال دوشاخه کوچک بسته بندی کیسه ای(چنگال خرما)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک- چنگال خرما (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۰.۸۳
طول قطعه ( میلی متر) ۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰۰۰ عدد (حاوی ۲۵ بسته ۲۰۰ عددی)
تعداد در کیسه ۱۵۰۰۰ عدد (۳ بسته  ۵۰۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۷۵  × ۵۰      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۳۵  × ۲۸  × ۲۵     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۴.۲۲۵
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۲,۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

کاسه خورشتی متوسط

نام محصول کاسه خورشتی متوسط
طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) ۵.۷
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) ۱۰۵-۴۰        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) ۲۳۰
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۴ بسته ۷۵ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۴۰ × ۴۰×۱۰.۵         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۱,۷
تعداد: اطلاعات بیشتر

کاسه خورشتی نیلوفری

نام محصول کاسه خورشتی  نیلوفری
طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) ۶
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) ۱۰۵-۳۸        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) ۲۰۰
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۴ بسته ۷۵ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۴۲ × ۴۴×۱۰        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۱,۸
تعداد: اطلاعات بیشتر

ظرف لانچ کوتاه

نام محصول ظرف لانچ کوتاه
وزن قطعه (گرم) ۲۱.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  ×  ۱۴۰  ×  ۲۳۵      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۸۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  ×  ۱۴۰  ×  ۲۳۵      (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۳۵۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۵۵  ×  ۱۳۵  ×  ۲۳۵     (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۵۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۵۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۲ بسته ۱۵۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۹ × ۴۹ × ۵۱      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۶,۷

 

تعداد: اطلاعات بیشتر

ظرف دلی بلند

نام محصول ظرف دلی بلند
وزن قطعه (گرم) ۱۳.۵
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۵  ×  ۱۲۰  ×  ۱۴۵      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۵۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۸  ×  ۴۴.۵  ×  ۵۰     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۴,۱
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۵۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۸۰     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۲۵ × ۱۵ × ۲۴
وزن بسته (کیلوگرم) ۲
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق  بستنی  اپل

نام محصول قاشق  بستنی  اپل
وزن قطعه (گرم) ۲,۱۸
طول قطعه ( میلی متر) ۹۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۷۵     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۲۷ × ۲۸ × ۱۲
وزن بسته (کیلوگرم) ۲
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال سری دیاموند

نام محصول چنگال سری دیاموند
وزن قطعه (گرم) ۳.۴۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۶  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۲۲ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۳۴۶
وزن کارتن (کیلوگرم) ۷,۳
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق غذاخوری سری لایت (کیسه ای)

نام محصول قاشق غذاخوری لایت کیسه ای
وزن قطعه (گرم) ۲.۲۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید – شفاف
تعداد در بسته ۵۰۰  عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۶۰  × ۹۰      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۲۵ × ۲۴ × ۱۶
وزن بسته (کیلوگرم) ۱.۱۳
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۱.۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق  بستنی  کد ۲۰۵

نام محصول قاشق  بستنی  کد ۲۰۵
وزن قطعه (گرم) ۰.۸۴
طول قطعه ( میلی متر) ۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته  ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۶۵     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۲۴ × ۲۶ × ۱۶
وزن بسته (کیلوگرم) ۲
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

ظرف فومی تک پرس

نام محصول ظرف فومی تک پرس
وزن قطعه (گرم) ۷.۶
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۵  × ۱۴۰ ×۲۲۰        (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۷۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  × ۱۴۰ × ۲۲۰         (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۵  × ۱۴۰ × ۲۲۰         (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۱۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۳ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۸۵ × ۲۹ ×  ۶۸         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۲,۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال سری گلدن

نام محصول چنگال سری گلدن
وزن قطعه (گرم) ۷.۳
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۰  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۱۷ × ۲۱
وزن بسته (گرم) ۲۸۴
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴.۵

 

تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه بلند سری کاسپین

نام محصول قاشق کافه بلند کاسپین
وزن قطعه (گرم) ۲.۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۷
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی-سبز و بنفش پاستیلی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰  بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۱.۵  × ۲۳.۵  × ۳۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۴ × ۱۵ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۱۲۷
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵,۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

کارد سری لاکچری

نام محصول کارد سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) ۲.۸۷
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۷  × ۳۲  × ۴۱     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۳ × ۱۲ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۱۴۷
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶
تعداد: اطلاعات بیشتر

کارد اکونومی

نام محصول کارد اکونومی
وزن قطعه (گرم) ۲.۸۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰  بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۵  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۳ × ۱۷ × ۲۲
وزن بسته (گرم) ۲۸۴
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵.۸
تعداد: اطلاعات بیشتر

لیوان کوچک پت طرح پارمیس( ۱۰۰ سی سی)

نام محصول لیوان درب دار پت (PET) طرح پارمیس
وزن لیوان (گرم) ۳.۲

 

ابعاد لیوان (ارتفاع لیوان،قطر دهانه لیوان،قطر قسمت زیرین لیوان) ۴۵  × ۷۵ ×  ۴۵         (میلی متر)
حجم لیوان (سی سی) ۱۰۰
وزن درب لیوان (گرم) ۱,۸
وزن ( لیوان + درب ) ۵
تعداد لیوان در یک کارتن ۱۰۰۰ عدد (داخل یک نایلون )
وزن کارتن لیوان ۳,۳
ابعاد کارتن لیوان (ارتفاع،عرض،طول)  ۲۸  ×  ۳۸  × ۳۸         (سانتی متر)
تعداد درب لیوان در یک کارتن ۱۰۰۰ عدد (داخل یک نایلون)
وزن کارتن درب لیوان ۱,۹
ابعاد کارتن درب لیوان (ارتفاع،عرض،طول) ۲۶  ×  ۳۱  × ۴۱          (سانتی متر)
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق اکونومی صادراتی

نام محصول قاشق اکونومی صادراتی
وزن قطعه (گرم) ۲.۵۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۵  × ۳۶  × ۴۹     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۴ × ۱۵ × ۱۶
وزن بسته (گرم) ۱۳۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵.۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

بشقاب بزرگ کد ۲۰۷

نام محصول بشقاب بزرگ کد ۲۰۷
وزن قطعه (گرم) ۲۵.۸
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۲۴۰×  ۲۴۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۱۰۰ عدد (۲۰ بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۷  × ۵۰     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۴ × ۲۷ × ۲۷
وزن بسته (گرم) ۱۳۵
وزن کارتن (کیلوگرم) ۲.۹
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق نرم کد ۳۰۱ (بسته بندی کیسه ای)

نام محصول قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱ (بسته بندی کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۶۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته ۵۰۰  عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته  ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۶۰  × ۹۰      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۲۳ × ۲۵ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۸۱۰
وزن کیسه (کیلوگرم) ۸.۲
تعداد: اطلاعات بیشتر

کارد کد ۳۰۳

نام محصول کارد کد ۳۰۳ (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) ۲.۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۵  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۱۷ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۲۲۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴.۷
تعداد: اطلاعات بیشتر

کارد کد ۳۰۳ (کیسه ای)

نام محصول کارد کد ۳۰۳ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۲.۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰۰ عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۹۰     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۱۹  × ۱۳  × ۱۸     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۱,۱۰۵
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۱.۱
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق سری دیاموند

نام محصول قاشق سری دیاموند
وزن قطعه (گرم) ۴.۱
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۲۹  × ۳۶  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۵ × ۲۲ × ۲۰
وزن بسته (گرم) ۳۸۶
وزن کارتن (کیلوگرم) ۸.۱

 

تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق غذاخوری سری سپیده

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیپیده
وزن قطعه (گرم) ۱.۹۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۴۰ بسته  ۵۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۲  × ۲۳  × ۳۵      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۲ × ۱۰ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۹۷
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴.۳
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۵۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۸۰     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۳۸ × ۱۳ × ۲۳
وزن بسته (کیلوگرم) ۲
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق غذاخوری کد ۴۰۱H

نام محصول قاشق غذاخوری کد  ۴۰۱H
وزن قطعه (گرم) ۲.۵۴
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۸  × ۳۶  × ۴۹     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۱۹ × ۲۰
وزن بسته (گرم) ۲۵۴
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵.۵

 

تعداد: اطلاعات بیشتر

پیش دستی اپل

نام محصول پیش دستی اپل
وزن قطعه (گرم) ۱۵.۴۵
ابعاد قطعه ( میلی متر) ۱۷۵  ۱۷۵ ×
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰ عدد (۴۰  بسته ۵ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۴  × ۱۹  × ۳۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۳ × ۲۲ × ۲۳
وزن بسته (گرم) ۸۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳.۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

لیوان دوغی

نام محصول لیوان دوغی
وزن قطعه (گرم) ۴.۱
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی،قطربیرونی) ۱۰.۷   ×  ۴.۵ × ۹          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) ۳۰۰
تعداد کل در یک بسته ۲۰۰ عدد (۴ بسته ۵۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵  × ۴۶  ×۹.۵          ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) ۹۶۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

ظرف فوکری کوتاه

نام محصول ظرف فوکری کوتاه
وزن قطعه (گرم) ۱۶.۸
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۵   × ۱۳۰ × ۱۹۰       (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۵۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  ×  ۱۳۰  × ۱۹۰        (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۶۵  ×  ۱۳۰  × ۱۹۰        (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۹۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۵۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۲ بسته ۱۵۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۷.۵  × ۴۰.۵ × ۴۸      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۵,۲
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال دوشاخه کوچک (کیسه ای)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۰.۸۳
طول قطعه ( میلی متر) ۸۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۵۰۰۰ عدد (حاوی ۲۵ بسته ۲۰۰ عددی)
تعداد در کیسه ۱۵۰۰۰ عدد (۳ بسته  ۵۰۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۷۵  × ۵۰      (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۲,۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

ظرف فومی دو پرس

نام محصول ظرف فومی دو پرس
وزن قطعه (گرم) ۱۱
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۵   ×  ۱۳۵  × ۲۷۰          (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۸۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  × ۱۳۵ × ۲۷۰          (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۳۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۵  × ۱۳۵ × ۲۷۰         (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۱۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۰۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۲۰۰ عدد (۲ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۹ × ۵۷ ×  ۸۰         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۲,۳
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه گلوریا (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه گلوریا(کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۷۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) ۲
تعداد در هر کیسه ۵ بسته   ۲ کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۲۰  × ۵۰  × ۸۰     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۲۹ × ۱۶ × ۲۲
وزن بسته (کیلوگرم) ۲
وزن کیسه (کیلوگرم) ۱۰
تعداد: اطلاعات بیشتر

کارد سری گلدن

نام محصول کارد سری گلدن
وزن قطعه (گرم) ۷.۲۴
طول قطعه ( میلی متر) ۱۸۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته  ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۳  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۲ × ۱۱ × ۱۹
وزن بسته (گرم) ۲۹۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴,۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه سری کاسپین

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری کاسپین
وزن قطعه (گرم) ۲.۹۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۶  × ۴۹     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۴ × ۱۵ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۲۹۵
وزن کارتن (کیلوگرم) ۶,۲
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال سری پارمیدا

نام محصول چنگال سری پارمیدا
وزن قطعه (گرم) ۵.۲۸
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۳۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۳۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۱  × ۲۱  × ۴۲      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۳ × ۱۱ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۱۵۸
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال کد ۳۰۲

نام محصول چنگال کد ۳۰۲
وزن قطعه (گرم) ۱.۶۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۴ × ۲۰ × ۱۹
وزن بسته (گرم) ۱۶۹
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳.۶
تعداد: اطلاعات بیشتر

ظرف فوکری بلند

نام محصول ظرف فوکری بلند
وزن قطعه (گرم) ۱۷.۴
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۴۵  × ۱۳۰ × ۱۹۰        (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) ۷۰۰
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) ۳۰  × ۱۳۰ × ۱۹۰        (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) ۴۰۰
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) ۷۵  × ۱۳۰ × ۱۹۰        (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) ۱۱۰۰
تعداد در بسته بندی اولیه ۱۵۰ عدد
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۲ بسته ۱۵۰ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۲۷.۵  ×  ۴۰.۵  ×  ۴۸       (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) ۵,۳
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق غذاخوری سری لایت

نام محصول قاشق غذاخوری لایت
وزن قطعه (گرم) ۲.۲۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۵
طیف رنگی سفید – شفاف
تعداد در بسته ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته  ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۵  × ۳۵  × ۴۷      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر)   ۱۱  × ۱۸  × ۱۸.۵     (سانتی متر)
وزن بسته (گرم) ۲۲۶
وزن کارتن (کیلوگرم) ۴.۸

 

تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال کد ۴۰۲

نام محصول چنگال کد ۴۰۲
وزن قطعه (گرم) ۲.۶
طول قطعه ( میلی متر) ۱۶۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۱۰۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۲۰ بسته ۱۰۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) ۲۳  × ۳۵  × ۴۷     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۶ × ۲۴ × ۲۵
وزن بسته (گرم) ۲۶۰
وزن کارتن (کیلوگرم) ۵.۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال کد ۳۰۲ (کیسه ای)

نام محصول چنگال کد ۳۰۲ (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) ۱.۶۵
طول قطعه ( میلی متر) ۱۵۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  ۵۰۰ عدد
تعداد در کیسه ۵۰۰۰ عدد (۱۰ بسته ۵۰۰ عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) ۱۸  × ۷۵  × ۵۵     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) ۱۵ × ۲۲ × ۱۸
وزن بسته (گرم) ۸۲۵
وزن کیسه (کیلوگرم) ۸.۳
تعداد: اطلاعات بیشتر

کاسه خورشتی کوتاه

نام محصول کاسه خورشتی کوتاه
وزن قطعه (گرم) ۵
طیف رنگی شفاف – سفید
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) ۱۰۵-۳۶        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) ۲۰۰
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۴ بسته ۷۵ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول)  ۴۰ × ۴۰× ۱۰.۵          ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۱,۴
تعداد: اطلاعات بیشتر

چنگال گلدن رز

نام محصول چنگال گلدن رز
وزن قطعه (گرم) ۵.۷۸
طول قطعه ( میلی متر) ۱۷۵
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۶۰۰ عدد (۱۵ بسته  ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۸  × ۲۱  × ۳۹     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۳ × ۱۵ × ۱۷
وزن بسته (گرم) ۲۳۴
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳.۵۲
تعداد: اطلاعات بیشتر

کاسه خورشتی بلند

نام محصول کاسه خورشتی بلند
طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) ۷
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) ۱۰۵-۴۸        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) ۲۷۰
تعداد کل در یک بسته ۳۰۰ عدد (۴ بسته ۷۵ عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) ۴۲ × ۴۲×۱۰.۵        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) ۲,۳
تعداد: اطلاعات بیشتر

قاشق کافه گلاسه گلوریا

نام محصول قاشق کافه گلوریا (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) ۱,۷۲
طول قطعه ( میلی متر) ۱۳۰
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته ۴۰ عدد
تعداد در کارتن ۲۰۰۰ عدد (۵۰  بسته ۴۰ عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    ۱۴.۵  × ۳۰  × ۴۸     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) ۱۳ × ۲.۵ × ۱۴
وزن بسته (گرم) ۷۱
وزن کارتن (کیلوگرم) ۳,۸۵
تعداد: اطلاعات بیشتر

با زدن دکمه به روز رسانی محتویات لیست سفارش پاک شده و محتویات این لیست در آن قرار می گیرد.

لطفا پس از انتخاب موارد و به روز رسانی لیست برای ادامه روند ثبت سفارش دکمه زیر را بزنید.