نمایش یک نتیجه

قاشق اکونومی صادراتی

نام محصول قاشق اکونومی صادراتی
وزن قطعه (گرم) 2.51
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته  50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    15  × 36  × 49     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 4 × 15 × 16
وزن بسته (گرم) 130
وزن کارتن (کیلوگرم) 5.4

قاشق سری دیاموند

نام محصول قاشق سری دیاموند
وزن قطعه (گرم) 4.1
طول قطعه ( میلی متر) 170
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    29  × 36  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 5 × 22 × 20
وزن بسته (گرم) 386
وزن کارتن (کیلوگرم) 8.1

 

قاشق سری گلدن

نام محصول قاشق سری گلدن
وزن قطعه (گرم) 7.26
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 40 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (15 بسته 40 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    22  × 21  × 39     (سانتی متر)
وزن بسته (گرم) 290
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 17 × 20
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.6

 

قاشق سری لاکچری

نام محصول قاشق لاکچری
وزن قطعه (گرم) 3.72
طول قطعه ( میلی متر) 178
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 25 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (80  بسته 25 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    18.5  × 38  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 4 × 11 × 18
وزن بسته (گرم) 95
وزن کارتن (کیلوگرم) 7,9

قاشق غذاخوری سری سپیده

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیپیده
وزن قطعه (گرم) 1.95
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته  50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 22  × 23  × 35      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 2 × 10 × 18
وزن بسته (گرم) 97
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.3

قاشق غذاخوری سری سیلور

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیلور
وزن قطعه (گرم) 5.1
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (10 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 16  × 35  × 47      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 23 × 18
وزن بسته (گرم) 510
وزن کارتن (کیلوگرم) 5,5

 

قاشق غذاخوری سری سیلورسان

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیلورسان
وزن قطعه (گرم) 4.17
طول قطعه ( میلی متر) 170
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 1000 عدد (10 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    43×31.5×18     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 5 × 19 × 18
وزن بسته (گرم) 421
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.5

قاشق غذاخوری سری گراند

نام محصول قاشق غذاخوری سری گراند
وزن قطعه (گرم) 4.19
طول قطعه ( میلی متر) 180
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته  50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    20  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 15 × 18
وزن بسته (گرم) 419
وزن کارتن (کیلوگرم) 8.6

قاشق غذاخوری سری لایت

نام محصول قاشق غذاخوری لایت
وزن قطعه (گرم) 2.26
طول قطعه ( میلی متر) 155
طیف رنگی سفید – شفاف
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 25  × 35  × 47      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر)   11  × 18  × 18.5     (سانتی متر)
وزن بسته (گرم) 226
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.8

 

قاشق غذاخوری سری لایت (کیسه ای)

نام محصول قاشق غذاخوری لایت کیسه ای
وزن قطعه (گرم) 2.26
طول قطعه ( میلی متر) 155
طیف رنگی سفید – شفاف
تعداد در بسته 500  عدد
تعداد در کیسه 5000 عدد (10 بسته  500 عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 60  × 90      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 25 × 24 × 16
وزن بسته (کیلوگرم) 1.13
وزن کیسه (کیلوگرم) 11.4

قاشق غذاخوری کد ۴۰۱H

نام محصول قاشق غذاخوری کد  401H
وزن قطعه (گرم) 2.54
طول قطعه ( میلی متر) 170
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    18  × 36  × 49     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 19 × 20
وزن بسته (گرم) 254
وزن کارتن (کیلوگرم) 5.5

 

قاشق غذاخوری گلدن رز

نام محصول قاشق غذاخوری گلدن رز
وزن قطعه (گرم) 5.9
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 40 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (15 بسته  40 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    20  × 21  × 39     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 5 × 15 × 18
وزن بسته (گرم) 239
وزن کارتن (کیلوگرم) 3,8

قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱

نام محصول قاشق غذاخوری نرم کد 301 کارتنی
وزن قطعه (گرم) 1.62
طول قطعه ( میلی متر) 155
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 25  × 35  × 47      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 13  × 18  × 18.5     (سانتی متر)
وزن بسته (گرم) 162
وزن کارتن (کیلوگرم) 3.5

قاشق نرم کد ۳۰۱ (بسته بندی کیسه ای)

نام محصول قاشق غذاخوری نرم کد 301 (بسته بندی کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.62
طول قطعه ( میلی متر) 155
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته 500  عدد
تعداد در کیسه 5000 عدد (10 بسته  500 عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 60  × 90      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 23 × 25 × 17
وزن بسته (گرم) 810
وزن کیسه (کیلوگرم) 8.2