نمایش یک نتیجه

قاشق چایخوری پرشین

نام محصول چای خوری پرشین
وزن قطعه (گرم) 0.61
طول قطعه ( میلی متر) 110
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن کوچک

تعداد در کارتن بزرگ

2000 عدد (40 بسته 50عددی)

12000( حاوی 6 کارتن کوچک)

ابعاد کارتن کوچک (ارتفاع،عرض،طول)

ابعاد کارتن بزرگ (ارتفاع،عرض،طول)

 

   13.5  × 13.5  × 27     (سانتی متر)

44.5 ×29×29        (سانتی متر)

 

ابعاد بسته(سانتی متر) 2 × 8 × 14
وزن بسته (گرم) 31
وزن کارتن کوچک (کیلوگرم)

وزن کارتن بزرگ (کیلوگرم)

3,7

8,1

قاشق کافه گلاسه بلند سری کاسپین

نام محصول قاشق کافه بلند کاسپین
وزن قطعه (گرم) 2.5
طول قطعه ( میلی متر) 177
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی-سبز و بنفش پاستیلی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40  بسته 50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    21.5  × 23.5  × 37     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 4 × 15 × 17
وزن بسته (گرم) 127
وزن کارتن (کیلوگرم) 5,4

قاشق کافه گلاسه پرشین

نام محصول قاشق کافه گلاسه پرشین
وزن قطعه (گرم) 1.19
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 14  × 27  × 50     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 3 × 13 × 17
وزن بسته (گرم) 113
وزن کارتن (کیلوگرم) 2.5

قاشق کافه گلاسه سری سیلور

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) 2.55
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 18  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 8 × 18 × 19
وزن بسته (گرم) 258
وزن کارتن (کیلوگرم) 5.4

قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 2.55
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته   2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 80     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 25 × 15 × 24
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق کافه گلاسه سری کاسپین

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری کاسپین
وزن قطعه (گرم) 2.92
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 18  × 36  × 49     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 4 × 15 × 17
وزن بسته (گرم) 295
وزن کارتن (کیلوگرم) 6,2

قاشق کافه گلاسه سری کاسپین (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری کاسپین (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 2.92
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته   2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 75     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 25 × 24 × 15
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴H

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد H104
وزن قطعه (گرم) 1.9
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 16  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 5 × 14 × 17
وزن بسته (گرم) 190
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.1

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد 104 (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) 1.56
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 16  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 5 × 14 × 17
وزن بسته (گرم) 160
وزن کارتن (کیلوگرم) 3.48

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد 104 (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.56
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته   2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 80     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 38 × 13 × 23
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴H (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد 104 (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.9
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته   2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 80     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 38 × 13 × 23
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق کافه گلاسه گلوریا

نام محصول قاشق کافه گلوریا (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) 1,72
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 40 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (50  بسته 40 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    14.5  × 30  × 48     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 13 × 2.5 × 14
وزن بسته (گرم) 71
وزن کارتن (کیلوگرم) 3,85

قاشق کافه گلاسه گلوریا (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه گلوریا(کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.72
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته   2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 80     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 29 × 16 × 22
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10