نمایش یک نتیجه

درب کاسه خورشتی

نام محصول درب کاسه خورشتی

(مناسب جهت هر سه سایز کاسه)

طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) 4
دهانه درب کاسه 105     (میلی  متر)
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (5 بسته 60 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 34 × 55 ×10.5        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,3

کاسه خورشتی بلند

نام محصول کاسه خورشتی بلند
طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) 7
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) 105-48        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) 270
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (4 بسته 75 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 42 × 42×10.5        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 2,3

کاسه خورشتی کوتاه

نام محصول کاسه خورشتی کوتاه
وزن قطعه (گرم) 5
طیف رنگی شفاف – سفید
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) 105-36        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) 200
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (4 بسته 75 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول)  40 × 40× 10.5          ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,4

کاسه خورشتی متوسط

نام محصول کاسه خورشتی متوسط
طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) 5.7
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) 105-40        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) 230
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (4 بسته 75 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 40 × 40×10.5         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,7

کاسه خورشتی نیلوفری

نام محصول کاسه خورشتی  نیلوفری
طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) 6
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) 105-38        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) 200
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (4 بسته 75 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 42 × 44×10        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,8

لیوان ۱۸۰ سی سی

نام محصول لیوان 180 سی سی
وزن قطعه (گرم) 1.4
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی،قطربیرونی) 7.5   ×  4.2  × 6.5          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 180 cc
تعداد کل در یک بسته 500 عدد (5 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 34 × 54×7        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 0,76

لیوان دوغی

نام محصول لیوان دوغی
وزن قطعه (گرم) 4.1
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی،قطربیرونی) 10.7   ×  4.5 × 9          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 300
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (4 بسته 50 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 35  × 46  ×9.5          ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) 960

لیوان مک دونالد بلند ۴۰۰ سی سی

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با 3 محصول دیگر با حجم های 300 و 350 450 سی سی )
نام محصول لیوان مک دونالد کوتاه 400 سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) 5.1
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی ،قطر بیرونی) 12.4   × 5.2  × 9          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 400
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (4 بسته 50 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 35 × 52×9.5        ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) 895

لیوان مک دونالد بلند ۴۵۰ سی سی

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با 3 محصول دیگر با حجم های 300 و 350 400  سی سی )
نام محصول لیوان مک دونالد بلند 450 سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) 5.6
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی ،قطر بیرونی) 13.5   ×  5.3  × 9          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 450
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (4 بسته 50 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 35 × 50×9.5         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,1

لیوان مک دونالد پلاس ۳۵۰ سی سی

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با 3 محصول دیگر با حجم های 300 و 400  و 450 سی سی )
نام محصول لیوان مک دونالد پلاس 350 سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) 4.1
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی ،قطر بیرونی) 10.7  × 5.3  × 9         (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 350
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (4 بسته 50 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 35 × 50×9.5        ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) 910

لیوان هویجی ۳۰۰ سی سی شفاف pp

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با 3 محصول دیگر با حجم های 350  و 400 و 450  سی سی )
نام محصول لیوان هویجی 300 سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) 3.8
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی،قطربیرونی) 8.4   × 5.5  × 9(سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 300
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (4 بسته 50 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 35 × 47×9.5        ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) 820