تماس با ما

راه های ارتباط با ما

مکان دفتر فروش

دفتر ام جی پلاست

مشهد،شهرک صنعتی کاویان-نبش صنعت ۱۴–پلاک ۱

۰۵۱-۳۴۶۹۳۳۷۵

نمابر: ۳۴۶۹۳۳۷۴-۰۵۱

شماره پیامک: ۱۰۰۰۷۰۷۰۷۰۷۰۷۰

بفرست

کارخانه ها

مکان کارخانه

کارخانه شماره ۱:

مشهد، شهرک صنعتی کاویان، فاز یک نبش صنعت ۱۴، پلاک ۱

۰۵۱-۳۴۶۹۳۳۷۴-۶

کارخانه شماره ۲:

مشهد، شهرک صنعتی کاویان، فاز یک نبش صنعت ۹، پلاک ۲

۰۵۱-۳۴۶۹۳۷۰۱-۳

کارخانه شماره ۳:

مشهد، شهرک صنعتی کاویان، فاز یک نبش صنعت ۶، پلاک ۲

۰۵۱-۳۴۶۹۳۳۱۵