نمایش یک نتیجه

قاشق  بستنی  اپل

نام محصول قاشق  بستنی  اپل
وزن قطعه (گرم) 2,18
طول قطعه ( میلی متر) 95
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته  2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 75     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 27 × 28 × 12
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق  بستنی  کد ۲۰۵

نام محصول قاشق  بستنی  کد 205
وزن قطعه (گرم) 0.84
طول قطعه ( میلی متر) 70
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته  2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 65     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 24 × 26 × 16
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق  بستنی  کد ۳۰۵

نام محصول قاشق  بستنی  کد 305
وزن قطعه (گرم) 1.04
طول قطعه ( میلی متر) 80
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته  2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 75     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 27 × 25 × 15
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق بستنی پارمیس (کیسه ای)

نام محصول قاشق  بستنی پارمیس (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.61
طول قطعه ( میلی متر) 92
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 1
تعداد در هر کیسه 10 بسته   1 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 65     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 20 × 23 × 11
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق بستنی سری کاسپین (کیسه ای)

نام محصول قاشق  بستنی سری کاسپین (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 2.05
طول قطعه ( میلی متر) 95
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته  2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 75     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 27 × 28 × 12
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10