نمایش یک نتیجه

بشقاب بزرگ سری لاکچری

نام محصول بشقاب بزرگ سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) 46.55
ابعاد قطعه ( میلی متر) 240×  240
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5 عدد
تعداد در کارتن 100 عدد (20 بسته 5 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 27  × 50     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 3 × 24 × 24
وزن بسته (گرم) 240
وزن کارتن (کیلوگرم) 5

 

بشقاب بزرگ کد ۲۰۷

نام محصول بشقاب بزرگ کد 207
وزن قطعه (گرم) 25.8
ابعاد قطعه ( میلی متر) 240×  240
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5 عدد
تعداد در کارتن 100 عدد (20 بسته 5 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 27  × 50     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 4 × 27 × 27
وزن بسته (گرم) 135
وزن کارتن (کیلوگرم) 2.9

بشقاب کوچک کد ۱۰۷

نام محصول بشقاب کوچک کد 107
وزن قطعه (گرم) 15.45
ابعاد قطعه ( میلی متر) 185  185 ×
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5 عدد
تعداد در کارتن 100 عدد (20 بسته 5 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 21  × 39     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 3 × 22 × 23
وزن بسته (گرم) 80
وزن کارتن (کیلوگرم) 1.8

پیش دستی اپل

نام محصول پیش دستی اپل
وزن قطعه (گرم) 15.45
ابعاد قطعه ( میلی متر) 175  175 ×
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5 عدد
تعداد در کارتن 200 عدد (40  بسته 5 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 14  × 19  × 37     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 3 × 22 × 23
وزن بسته (گرم) 80
وزن کارتن (کیلوگرم) 3.4

چنگال دوشاخه کوچک (چنگال خرما)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک – چنگال خرما (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) 0.83
طول قطعه ( میلی متر) 80
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 200 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (10 بسته  200 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 21  × 39      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 3 × 19 × 19
وزن بسته (گرم) 166
وزن کارتن (کیلوگرم) 1,85

چنگال دوشاخه کوچک (کیسه ای)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 0.83
طول قطعه ( میلی متر) 80
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5000 عدد (حاوی 25 بسته 200 عددی)
تعداد در کیسه 15000 عدد (3 بسته  5000 عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 75  × 50      (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) 12,5

چنگال دوشاخه کوچک بسته بندی کیسه ای(چنگال خرما)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک- چنگال خرما (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 0.83
طول قطعه ( میلی متر) 80
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5000 عدد (حاوی 25 بسته 200 عددی)
تعداد در کیسه 15000 عدد (3 بسته  5000 عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 75  × 50      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 35  × 28  × 25     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 4.225
وزن کیسه (کیلوگرم) 12,5

چنگال سری پارمیدا

نام محصول چنگال سری پارمیدا
وزن قطعه (گرم) 5.28
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 30 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (20 بسته  30 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 21  × 42      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 3 × 11 × 18
وزن بسته (گرم) 158
وزن کارتن (کیلوگرم) 3,4

چنگال سری دیاموند

نام محصول چنگال سری دیاموند
وزن قطعه (گرم) 3.46
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    26  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 22 × 18
وزن بسته (گرم) 346
وزن کارتن (کیلوگرم) 7,3

چنگال سری سپیده

نام محصول چنگال سری سپیده
وزن قطعه (گرم) 1.55
طول قطعه ( میلی متر) 160
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته 50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    18  × 23  × 35     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 3 × 11 × 17
وزن بسته (گرم) 80
وزن کارتن (کیلوگرم) 3.4

چنگال سری سیلور

نام محصول چنگال سری سیلور
وزن قطعه (گرم) 4.1
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 1000 عدد (10 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    16  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 22 × 18
وزن بسته (گرم) 412
وزن کارتن (کیلوگرم) 4,4

چنگال سری سیلورسان

نام محصول چنگال سری سیلورسان
وزن قطعه (گرم) 3.87
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 1000 عدد (10 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    16  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 4 × 19 × 16
وزن بسته (گرم) 390
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.2

چنگال سری گراند

نام محصول چنگال سری گراند
وزن قطعه (گرم) 3.17
طول قطعه ( میلی متر) 180
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته 50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    20  × 32  × 43     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 6,7

چنگال سری گلدن

نام محصول چنگال سری گلدن
وزن قطعه (گرم) 7.3
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 40 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (15 بسته 40 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    20  × 21  × 39     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 17 × 21
وزن بسته (گرم) 284
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.5

 

چنگال سری لاکچری

نام محصول چنگال سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) 3.18
طول قطعه ( میلی متر) 180
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  25 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (80 بسته 25 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    20  × 32  × 41     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 2 × 10 × 18
وزن بسته (گرم) 81
وزن کارتن (کیلوگرم) 6.8

چنگال کد ۲۰۲

نام محصول چنگال کد 202
وزن قطعه (گرم) 2.01
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 24  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 6 × 22 × 17
وزن بسته (گرم) 204
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.3