نمایش یک نتیجه

بشقاب بزرگ سری لاکچری

نام محصول بشقاب بزرگ سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) 49
ابعاد قطعه ( میلی متر) 240×  240
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5 عدد
تعداد در کارتن 100 عدد (20 بسته 5 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 27  × 50     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 5,2

بشقاب بزرگ کد ۲۰۷

نام محصول بشقاب بزرگ کد 207
وزن قطعه (گرم) 29
ابعاد قطعه ( میلی متر) 240×  240
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5 عدد
تعداد در کارتن 100 عدد (20 بسته 5 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 27  × 50     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 3

بشقاب کوچک کد ۱۰۷

نام محصول بشقاب کوچک کد 107
وزن قطعه (گرم) 15.45
ابعاد قطعه ( میلی متر) 185  185 ×
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5 عدد
تعداد در کارتن 100 عدد (20 بسته 5 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 21  × 39     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 1,6

 

پیش دستی اپل

نام محصول پیش دستی اپل
وزن قطعه (گرم) 15.45
ابعاد قطعه ( میلی متر) 175  175 ×
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5 عدد
تعداد در کارتن 200 عدد (40  بسته 5 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 14  × 19  × 37     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 3,3

 

چنگال دوشاخه کوچک (چنگال خرما)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک (چنگال خرما)
وزن قطعه (گرم) 0.83
طول قطعه ( میلی متر) 80
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 200 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (10 بسته  200 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 21  × 39      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 1,85

 

چنگال دوشاخه کوچک (کیسه ای)

نام محصول چنگال دوشاخه کوچک (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 0.83
طول قطعه ( میلی متر) 80
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 5000 عدد (حاوی 25 بسته 200 عددی)
تعداد در کیسه 15000 عدد (3 بسته  5000 عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 75  × 50      (سانتی متر)
وزن کیسه (کیلوگرم) 12,5

چنگال سری پارمیدا

نام محصول چنگال سری پارمیدا
وزن قطعه (گرم) 5.28
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 30 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (20 بسته  30 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 21  × 42      (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 3,4

چنگال سری دیاموند

نام محصول چنگال سری دیاموند
وزن قطعه (گرم) 3.46
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    26  × 35  × 47     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 7,3

 

چنگال سری سپیده

نام محصول چنگال سری سپیده
وزن قطعه (گرم) 1.66
طول قطعه ( میلی متر) 160
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته 50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    18  × 23  × 35     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 3,5

چنگال سری سیلور

نام محصول چنگال سری سیلور
وزن قطعه (گرم) 4.1
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 1000 عدد (10 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    16  × 35  × 47     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 4,5

 

چنگال سری سیلورسان

نام محصول چنگال سری سیلورسان
وزن قطعه (گرم) 3.95
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 1000 عدد (10 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    16  × 35  × 47     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 4,3

چنگال سری گراند

نام محصول چنگال سری گراند
وزن قطعه (گرم) 3.17
طول قطعه ( میلی متر) 180
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته 50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    20  × 32  × 43     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 6,7

چنگال سری گلدن

نام محصول چنگال سری گلدن
وزن قطعه (گرم) 7.3
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 40 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (15 بسته 40 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    20  × 21  × 39     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 4,5

چنگال سری لاکچری

نام محصول چنگال سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) 3.15
طول قطعه ( میلی متر) 180
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  25 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (80 بسته 25 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    20  × 32  × 41     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 6,6

 

چنگال کد ۲۰۲

نام محصول چنگال کد 202
وزن قطعه (گرم) 2.15
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 24  × 35  × 47     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 4,7

چنگال کد ۳۰۲

نام محصول چنگال کد 302
وزن قطعه (گرم) 1.7
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 18  × 35  × 47     (سانتی متر)
وزن کارتن (کیلوگرم) 3,7