نمایش یک نتیجه

چنگال کد ۳۰۲

نام محصول چنگال کد 302
وزن قطعه (گرم) 1.65
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 18  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 20 × 19
وزن بسته (گرم) 169
وزن کارتن (کیلوگرم) 3.6

چنگال کد ۳۰۲ (کیسه ای)

نام محصول چنگال کد 302 (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.65
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  500 عدد
تعداد در کیسه 5000 عدد (10 بسته 500 عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 18  × 75  × 55     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 15 × 22 × 18
وزن بسته (گرم) 825
وزن کیسه (کیلوگرم) 8.3

چنگال کد ۴۰۲

نام محصول چنگال کد 402
وزن قطعه (گرم) 2.6
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 23  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 6 × 24 × 25
وزن بسته (گرم) 260
وزن کارتن (کیلوگرم) 5.5

چنگال گلدن رز

نام محصول چنگال گلدن رز
وزن قطعه (گرم) 5.78
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 40 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (15 بسته  40 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    18  × 21  × 39     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 3 × 15 × 17
وزن بسته (گرم) 234
وزن کارتن (کیلوگرم) 3.52

چنگال مینی فورک

نام محصول چنگال مینی فورک
وزن قطعه (گرم) 1.32
طول قطعه ( میلی متر) 120
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 16  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 18 × 12
وزن بسته (گرم) 135
وزن کارتن (کیلوگرم) 3

چنگال مینی فورک نرم

نام محصول چنگال مینی فورک نرم
وزن قطعه (گرم) 1.2
طول قطعه ( میلی متر) 120
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 16  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 18 × 12
وزن بسته (گرم) 120
وزن کارتن (کیلوگرم) 2,7

چنگال نرم کد ۳۰۲

نام محصول چنگال نرم کد 302
وزن قطعه (گرم) 1.38
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 18  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 20 × 19
وزن بسته (گرم) 138
وزن کارتن (کیلوگرم) 3.1

چنگال نرم کد ۳۰۲ (کیسه ای)

نام محصول چنگال نرم کد 302 (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.38
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته  500 عدد
تعداد در کیسه 5000 عدد (10 بسته 500 عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 18  × 75  × 55     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 15 × 22 × 18
وزن بسته (گرم) 710
وزن کیسه (کیلوگرم) 7.15

درب کاسه خورشتی

نام محصول درب کاسه خورشتی

(مناسب جهت هر سه سایز کاسه)

طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) 4
دهانه درب کاسه 105     (میلی  متر)
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (5 بسته 60 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 34 × 55 ×10.5        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,3

دیس فومی سایز بزرگ

نام محصول دیس فومی سایز بزرگ
وزن قطعه (گرم) 8.5
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 35  × 215 × 285      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 30 × 70 ×  80         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 2,65

دیس فومی سایز کوچک

نام محصول دیس فومی سایز کوچک
وزن قطعه (گرم) 4.6
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 30  × 170 × 230      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 23 × 55 ×  80         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,4

دیس فومی سایز متوسط

نام محصول دیس فومی سایز متوسط
وزن قطعه (گرم) 5.8
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 35  × 180 × 270      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 28 × 57 ×  81         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,9

ظرف دلی بلند

نام محصول ظرف دلی بلند
وزن قطعه (گرم) 13.5
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 45  ×  120  ×  145      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 500
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 28  ×  44.5  ×  50     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 4,1

ظرف دلی کوتاه

نام محصول ظرف دلی کوتاه
وزن قطعه (گرم) 11.5
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول)   28  × 120 ×  145     (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 300
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 28  × 44.5  ×  50      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 3,6

ظرف فوکری بلند

نام محصول ظرف فوکری بلند
وزن قطعه (گرم) 17.4
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 45  × 130 × 190        (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 700
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 30  × 130 × 190        (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 400
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 75  × 130 × 190        (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 1100
تعداد در بسته بندی اولیه 150 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (2 بسته 150 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 27.5  ×  40.5  ×  48       (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 5,3

ظرف فوکری کوتاه

نام محصول ظرف فوکری کوتاه
وزن قطعه (گرم) 16.8
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 35   × 130 × 190       (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 500
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 30  ×  130  × 190        (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 400
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 65  ×  130  × 190        (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 900
تعداد در بسته بندی اولیه 150 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (2 بسته 150 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 27.5  × 40.5 × 48      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 5,2