نمایش یک نتیجه

ظرف فوم پیتزایی

نام محصول ظرف فوم پیتزایی
وزن قطعه (گرم) 17
ابعاد داخلی ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 25  × 255 × 275      (میلی متر)
ابعاد  خارجی درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 20  × 260 × 290      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 100 عدد
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 30 × 52 ×  95         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,75

ظرف فوم همبرگری درب دار

نام محصول ظرف فوم همبرگری درب دار
وزن قطعه (گرم) 5.4
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 40  × 140 × 140      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 400
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 40  × 150 × 160      (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 500
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 80  × 150 × 160      (میلی متر)
تعداد در بسته بندی اولیه 75 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (4 بسته 75 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 31 × 60 ×  70         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,73

ظرف فومی تک پرس

نام محصول ظرف فومی تک پرس
وزن قطعه (گرم) 7.6
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 45  × 140 ×220        (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 700
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 30  × 140 × 220         (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 400
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 75  × 140 × 220         (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 1100
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (3 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 85 × 29 ×  68         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 2,4

ظرف فومی دو پرس

نام محصول ظرف فومی دو پرس
وزن قطعه (گرم) 11
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 45   ×  135  × 270          (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 800
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 30  × 135 × 270          (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 300
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 75  × 135 × 270         (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 1100
تعداد در بسته بندی اولیه 100 عدد
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (2 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 29 × 57 ×  80         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 2,3

ظرف لانچ بلند

نام محصول ظرف لانچ بلند
وزن قطعه (گرم) 23.5
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 55  ×  140  ×  235     ( میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 1200
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 20   ×  140  ×  235     ( میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 350
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 75  ×  140  ×  235      ( میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 1550
تعداد در بسته بندی اولیه 150 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (2 بسته 150 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 29  ×  49  ×  51     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 7,2

 

ظرف لانچ کوتاه

نام محصول ظرف لانچ کوتاه
وزن قطعه (گرم) 21.5
ابعاد ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 35  ×  140  ×  235      (میلی متر)
حجم ظرف (سی سی) 800
ابعاد درب ظرف (ارتفاع،عرض،طول) 20  ×  140  ×  235      (میلی متر)
حجم درب ظرف (سی سی) 350
ابعاد ظرف در حالت بسته شده (ارتفاع،عرض،طول) 55  ×  135  ×  235     (میلی متر)
حجم کل=حجم ظرف + حجم درب     (سی سی) 150
تعداد در بسته بندی اولیه 150 عدد
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (2 بسته 150 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 29 × 49 × 51      (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 6,7

 

قاشق  بستنی  اپل

نام محصول قاشق  بستنی  اپل
وزن قطعه (گرم) 2,18
طول قطعه ( میلی متر) 95
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته  2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 75     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 27 × 28 × 12
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق  بستنی  کد ۲۰۵

نام محصول قاشق  بستنی  کد 205
وزن قطعه (گرم) 0.84
طول قطعه ( میلی متر) 70
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته  2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 65     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 24 × 26 × 16
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق  بستنی  کد ۳۰۵

نام محصول قاشق  بستنی  کد 305
وزن قطعه (گرم) 1.04
طول قطعه ( میلی متر) 80
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته  2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 75     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 27 × 25 × 15
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق اکونومی صادراتی

نام محصول قاشق اکونومی صادراتی
وزن قطعه (گرم) 2.51
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته  50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    15  × 36  × 49     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 4 × 15 × 16
وزن بسته (گرم) 130
وزن کارتن (کیلوگرم) 5.4

قاشق بستنی پارمیس (کیسه ای)

نام محصول قاشق  بستنی پارمیس (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.61
طول قطعه ( میلی متر) 92
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 1
تعداد در هر کیسه 10 بسته   1 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 65     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 20 × 23 × 11
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق بستنی سری کاسپین (کیسه ای)

نام محصول قاشق  بستنی سری کاسپین (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 2.05
طول قطعه ( میلی متر) 95
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته  2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 75     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 27 × 28 × 12
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق چایخوری پرشین

نام محصول چای خوری پرشین
وزن قطعه (گرم) 0.61
طول قطعه ( میلی متر) 110
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن کوچک

تعداد در کارتن بزرگ

2000 عدد (40 بسته 50عددی)

12000( حاوی 6 کارتن کوچک)

ابعاد کارتن کوچک (ارتفاع،عرض،طول)

ابعاد کارتن بزرگ (ارتفاع،عرض،طول)

 

   13.5  × 13.5  × 27     (سانتی متر)

44.5 ×29×29        (سانتی متر)

 

ابعاد بسته(سانتی متر) 2 × 8 × 14
وزن بسته (گرم) 31
وزن کارتن کوچک (کیلوگرم)

وزن کارتن بزرگ (کیلوگرم)

3,7

8,1

قاشق سری دیاموند

نام محصول قاشق سری دیاموند
وزن قطعه (گرم) 4.1
طول قطعه ( میلی متر) 170
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    29  × 36  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 5 × 22 × 20
وزن بسته (گرم) 386
وزن کارتن (کیلوگرم) 8.1

 

قاشق سری گلدن

نام محصول قاشق سری گلدن
وزن قطعه (گرم) 7.26
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 40 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (15 بسته 40 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    22  × 21  × 39     (سانتی متر)
وزن بسته (گرم) 290
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 17 × 20
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.6

 

قاشق سری لاکچری

نام محصول قاشق لاکچری
وزن قطعه (گرم) 3.72
طول قطعه ( میلی متر) 178
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 25 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (80  بسته 25 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    18.5  × 38  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 4 × 11 × 18
وزن بسته (گرم) 95
وزن کارتن (کیلوگرم) 7,9