نمایش یک نتیجه

کاسه خورشتی متوسط

نام محصول کاسه خورشتی متوسط
طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) 5.7
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) 105-40        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) 230
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (4 بسته 75 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 40 × 40×10.5         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,7

کاسه خورشتی نیلوفری

نام محصول کاسه خورشتی  نیلوفری
طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) 6
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) 105-38        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) 200
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (4 بسته 75 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 42 × 44×10        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,8

لیوان ۱۸۰ سی سی

نام محصول لیوان 180 سی سی
وزن قطعه (گرم) 1.4
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی،قطربیرونی) 7.5   ×  4.2  × 6.5          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 180 cc
تعداد کل در یک بسته 500 عدد (5 بسته 100 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 34 × 54×7        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 0,76

لیوان دوغی

نام محصول لیوان دوغی
وزن قطعه (گرم) 4.1
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی،قطربیرونی) 10.7   ×  4.5 × 9          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 300
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (4 بسته 50 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 35  × 46  ×9.5          ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) 960

لیوان کوچک پت طرح پارمیس( ۱۰۰ سی سی)

نام محصول لیوان درب دار پت (PET) طرح پارمیس
وزن لیوان (گرم) 3.2

 

ابعاد لیوان (ارتفاع لیوان،قطر دهانه لیوان،قطر قسمت زیرین لیوان) 45  × 75 ×  45         (میلی متر)
حجم لیوان (سی سی) 100
وزن درب لیوان (گرم) 1,8
وزن ( لیوان + درب ) 5
تعداد لیوان در یک کارتن 1000 عدد (داخل یک نایلون )
وزن کارتن لیوان 3,3
ابعاد کارتن لیوان (ارتفاع،عرض،طول)  28  ×  38  × 38         (سانتی متر)
تعداد درب لیوان در یک کارتن 1000 عدد (داخل یک نایلون)
وزن کارتن درب لیوان 1,9
ابعاد کارتن درب لیوان (ارتفاع،عرض،طول) 26  ×  31  × 41          (سانتی متر)

لیوان مک دونالد بلند ۴۰۰ سی سی

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با 3 محصول دیگر با حجم های 300 و 350 450 سی سی )
نام محصول لیوان مک دونالد کوتاه 400 سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) 5.1
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی ،قطر بیرونی) 12.4   × 5.2  × 9          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 400
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (4 بسته 50 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 35 × 52×9.5        ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) 895

لیوان مک دونالد بلند ۴۵۰ سی سی

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با 3 محصول دیگر با حجم های 300 و 350 400  سی سی )
نام محصول لیوان مک دونالد بلند 450 سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) 5.6
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی ،قطر بیرونی) 13.5   ×  5.3  × 9          (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 450
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (4 بسته 50 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 35 × 50×9.5         ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,1

لیوان مک دونالد پلاس ۳۵۰ سی سی

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با 3 محصول دیگر با حجم های 300 و 400  و 450 سی سی )
نام محصول لیوان مک دونالد پلاس 350 سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) 4.1
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی ،قطر بیرونی) 10.7  × 5.3  × 9         (سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 350
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (4 بسته 50 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 35 × 50×9.5        ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) 910

لیوان هویجی ۳۰۰ سی سی شفاف pp

راهنمای محصول لیوانی که در آن قاشق کافه بلند قرار گرفته است محصول مد نظر است( در مقایسه با 3 محصول دیگر با حجم های 350  و 400 و 450  سی سی )
نام محصول لیوان هویجی 300 سی سی شفاف pp
وزن قطعه (گرم) 3.8
ابعاد لیوان (ارتفاع،قطر درونی،قطربیرونی) 8.4   × 5.5  × 9(سانتی  متر)
حجم لیوان (سی سی) 300
تعداد کل در یک بسته 200 عدد (4 بسته 50 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 35 × 47×9.5        ( سانتی متر )
وزن بسته (گرم) 820