نمایش یک نتیجه

قاشق غذاخوری سری سپیده

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیپیده
وزن قطعه (گرم) 1.95
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته  50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 22  × 23  × 35      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 2 × 10 × 18
وزن بسته (گرم) 97
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.3

قاشق غذاخوری سری سیلور

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیلور
وزن قطعه (گرم) 5.1
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (10 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 16  × 35  × 47      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 23 × 18
وزن بسته (گرم) 510
وزن کارتن (کیلوگرم) 5,5

 

قاشق غذاخوری سری سیلورسان

نام محصول قاشق غذاخوری سری سیلورسان
وزن قطعه (گرم) 4.17
طول قطعه ( میلی متر) 170
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 1000 عدد (10 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    43×31.5×18     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 5 × 19 × 18
وزن بسته (گرم) 421
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.5

قاشق غذاخوری سری گراند

نام محصول قاشق غذاخوری سری گراند
وزن قطعه (گرم) 4.19
طول قطعه ( میلی متر) 180
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته  50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    20  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 15 × 18
وزن بسته (گرم) 419
وزن کارتن (کیلوگرم) 8.6

قاشق غذاخوری سری لایت

نام محصول قاشق غذاخوری لایت
وزن قطعه (گرم) 2.26
طول قطعه ( میلی متر) 155
طیف رنگی سفید – شفاف
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 25  × 35  × 47      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر)   11  × 18  × 18.5     (سانتی متر)
وزن بسته (گرم) 226
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.8

 

قاشق غذاخوری سری لایت (کیسه ای)

نام محصول قاشق غذاخوری لایت کیسه ای
وزن قطعه (گرم) 2.26
طول قطعه ( میلی متر) 155
طیف رنگی سفید – شفاف
تعداد در بسته 500  عدد
تعداد در کیسه 5000 عدد (10 بسته  500 عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 60  × 90      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 25 × 24 × 16
وزن بسته (کیلوگرم) 1.13
وزن کیسه (کیلوگرم) 11.4

قاشق غذاخوری کد ۴۰۱H

نام محصول قاشق غذاخوری کد  401H
وزن قطعه (گرم) 2.54
طول قطعه ( میلی متر) 170
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    18  × 36  × 49     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 19 × 20
وزن بسته (گرم) 254
وزن کارتن (کیلوگرم) 5.5

 

قاشق غذاخوری گلدن رز

نام محصول قاشق غذاخوری گلدن رز
وزن قطعه (گرم) 5.9
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 40 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (15 بسته  40 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    20  × 21  × 39     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 5 × 15 × 18
وزن بسته (گرم) 239
وزن کارتن (کیلوگرم) 3,8

قاشق غذاخوری نرم کد ۳۰۱

نام محصول قاشق غذاخوری نرم کد 301 کارتنی
وزن قطعه (گرم) 1.62
طول قطعه ( میلی متر) 155
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 25  × 35  × 47      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 13  × 18  × 18.5     (سانتی متر)
وزن بسته (گرم) 162
وزن کارتن (کیلوگرم) 3.5

قاشق کافه گلاسه بلند سری کاسپین

نام محصول قاشق کافه بلند کاسپین
وزن قطعه (گرم) 2.5
طول قطعه ( میلی متر) 177
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی-سبز و بنفش پاستیلی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40  بسته 50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    21.5  × 23.5  × 37     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 4 × 15 × 17
وزن بسته (گرم) 127
وزن کارتن (کیلوگرم) 5,4

قاشق کافه گلاسه پرشین

نام محصول قاشق کافه گلاسه پرشین
وزن قطعه (گرم) 1.19
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 14  × 27  × 50     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 3 × 13 × 17
وزن بسته (گرم) 113
وزن کارتن (کیلوگرم) 2.5

قاشق کافه گلاسه سری سیلور

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) 2.55
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 18  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 8 × 18 × 19
وزن بسته (گرم) 258
وزن کارتن (کیلوگرم) 5.4

قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری سیلور (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 2.55
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته   2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 80     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 25 × 15 × 24
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق کافه گلاسه سری کاسپین

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری کاسپین
وزن قطعه (گرم) 2.92
طول قطعه ( میلی متر) 150
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 18  × 36  × 49     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 4 × 15 × 17
وزن بسته (گرم) 295
وزن کارتن (کیلوگرم) 6,2

قاشق کافه گلاسه سری کاسپین (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه سری کاسپین (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 2.92
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته   2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 75     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 25 × 24 × 15
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴H

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد H104
وزن قطعه (گرم) 1.9
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 16  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 5 × 14 × 17
وزن بسته (گرم) 190
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.1