نمایش یک نتیجه

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد 104 (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) 1.56
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 16  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 5 × 14 × 17
وزن بسته (گرم) 160
وزن کارتن (کیلوگرم) 3.48

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴ (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد 104 (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.56
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته   2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 80     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 38 × 13 × 23
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق کافه گلاسه کد ۱۰۴H (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه کد 104 (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.9
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته   2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 80     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 38 × 13 × 23
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق کافه گلاسه گلوریا

نام محصول قاشق کافه گلوریا (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) 1,72
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 40 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (50  بسته 40 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    14.5  × 30  × 48     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 13 × 2.5 × 14
وزن بسته (گرم) 71
وزن کارتن (کیلوگرم) 3,85

قاشق کافه گلاسه گلوریا (کیسه ای)

نام محصول قاشق کافه گلاسه گلوریا(کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.72
طول قطعه ( میلی متر) 130
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
وزن هر بسته (کیلوگرم) 2
تعداد در هر کیسه 5 بسته   2 کیلوگرمی
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 80     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 29 × 16 × 22
وزن بسته (کیلوگرم) 2
وزن کیسه (کیلوگرم) 10

قاشق نرم کد ۳۰۱ (بسته بندی کیسه ای)

نام محصول قاشق غذاخوری نرم کد 301 (بسته بندی کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 1.62
طول قطعه ( میلی متر) 155
طیف رنگی سفید
تعداد در بسته 500  عدد
تعداد در کیسه 5000 عدد (10 بسته  500 عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 60  × 90      (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 23 × 25 × 17
وزن بسته (گرم) 810
وزن کیسه (کیلوگرم) 8.2

کارد اکونومی

نام محصول کارد اکونومی
وزن قطعه (گرم) 2.81
طول قطعه ( میلی متر) 170
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20  بسته  100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    15  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 3 × 17 × 22
وزن بسته (گرم) 284
وزن کارتن (کیلوگرم) 5.8

کارد سری پارمیدا

نام محصول کارد سری پارمیدا
وزن قطعه (گرم) 2.67
طول قطعه ( میلی متر) 190
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  30 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (20 بسته  30 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 11  × 21  × 42     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 2 × 11 × 19
وزن بسته (گرم) 80
وزن کارتن (کیلوگرم) 1,8

کارد سری سیلورسان

نام محصول کارد سیلورسان
وزن قطعه (گرم) 3.32
طول قطعه ( میلی متر) 175
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 25عدد
تعداد در کارتن 1000 عدد (40  بسته 25 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول)    13  × 21  × 39     (سانتی متر)
ابعاد بسته(سانتی متر) 2 × 8 × 18
وزن بسته (گرم) 85
وزن کارتن (کیلوگرم) 3.6

کارد سری گلدن

نام محصول کارد سری گلدن
وزن قطعه (گرم) 7.24
طول قطعه ( میلی متر) 185
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته  40 عدد
تعداد در کارتن 600 عدد (15 بسته  40 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 13  × 21  × 39     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 2 × 11 × 19
وزن بسته (گرم) 290
وزن کارتن (کیلوگرم) 4,5

کارد سری لاکچری

نام محصول کارد سری لاکچری
وزن قطعه (گرم) 2.87
طول قطعه ( میلی متر) 180
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 50 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (40 بسته 50 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 17  × 32  × 41     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 3 × 12 × 18
وزن بسته (گرم) 147
وزن کارتن (کیلوگرم) 6

کارد کد ۳۰۳

نام محصول کارد کد 303 (کارتنی)
وزن قطعه (گرم) 2.2
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 15  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 4 × 17 × 17
وزن بسته (گرم) 220
وزن کارتن (کیلوگرم) 4.7

کارد کد ۳۰۳ (کیسه ای)

نام محصول کارد کد 303 (کیسه ای)
وزن قطعه (گرم) 2.2
طول قطعه ( میلی متر) 165
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 500 عدد
تعداد در کیسه 5000 عدد (10 بسته 500 عددی)
ابعاد کیسه(ارتفاع،عرض،طول) 20  × 50  × 90     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 19  × 13  × 18     (سانتی متر)
وزن بسته (کیلوگرم) 1,105
وزن کیسه (کیلوگرم) 11.1

کارد کلاسیک

نام محصول کارد کلاسیک
وزن قطعه (گرم) 3.33
طول قطعه ( میلی متر) 170
طیف رنگی شفاف-سفید- قرمز- نارنجی- صورتی- سبز- آبی- زرد-بنفش- مشکی
تعداد در بسته 100 عدد
تعداد در کارتن 2000 عدد (20 بسته 100 عددی)
ابعاد کارتن(ارتفاع،عرض،طول) 15  × 35  × 47     (سانتی متر)
ابعاد بسته (سانتی متر) 2 × 20 × 17
وزن بسته (گرم) 336
وزن کارتن (کیلوگرم) 7

کاسه خورشتی بلند

نام محصول کاسه خورشتی بلند
طیف رنگی شفاف – سفید
وزن قطعه (گرم) 7
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) 105-48        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) 270
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (4 بسته 75 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول) 42 × 42×10.5        ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 2,3

کاسه خورشتی کوتاه

نام محصول کاسه خورشتی کوتاه
وزن قطعه (گرم) 5
طیف رنگی شفاف – سفید
ابعاد کاسه (ارتفاع، قطربیرونی) 105-36        (میلی متر)
حجم کاسه(سی سی) 200
تعداد کل در یک بسته 300 عدد (4 بسته 75 عددی)
ابعاد بسته (ارتفاع،عرض،طول)  40 × 40× 10.5          ( سانتی متر )
وزن بسته (کیلوگرم) 1,4